ÉS UNA OBRA INNECESSÀRIA, LA C63 NO ESTÀ COL·LAPSADA I LA VARIANT SERÀ INEFICIENT EN TREURE TRÀNSIT DE LES POBLACIONS I EN GENERARÀ DE NOU

L’estudi tècnic xifra la reducció de trànsit a l’interior de Riudarenes i Sils entre un 11 i un 23 %. Perquè bona part del trànsit actual és interurbà entre Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils i Vidreres. I perquè la nova carretera generarà més trànsit, desviant vehicles que ara passen per l’A2 i la C25, fins a doblar, o més, el trànsit actual de la C63, que el mateix estudi calcula que passarà de 8000 a 18000 vehicles. El projecte també preveu permetre-hi la circulació de vehicles pesants, que ara van per l’A2 i C25, cosa que agreujaria els problemes de circulació i encara fa el projecte més ineficient. A més a més segons l’estudi les vies de comunicació de la zona estan per sota del 50% de la seva capacitat, pel que no hi ha un problema de saturació de les carreteres. Malgrat això és projecta una variant que s’espera que en 20 anys presenti uns nivells de saturació propers al col·lapse.

HI HA ALTERNATIVA MÉS BARATA I MÉS EFICIENT. VARIANT PER L’A2 I LA C25. NO A LA DUPLICACIÓ DE CARRETERES

Considerem que també serà ineficient en estalviar temps de trajectes. La variant està dissenyada per una velocitat de 80 km/h, i suposa, segons el propi estudi, un estalvi de temps en el trajecte Santa Coloma – Vidreres d’una mica menys d’un minut. Comparant tots els trajectes passant per l’A2 i C25 els estalvis de temps són mínims, negatius o molt negatius. Per exemple de la sortida Santa Coloma-Anglès de la C25 a la de Vidreres-Sils de l’A2, 11 minuts per l’A2-C25, 17 minuts per la C63 actual, 16 minuts amb la variant. A més aquest projecte suposa una duplicació de carreteres, quan tenim la C25 i l’A2 amb capacitat de sobres i que necessiten ser amortitzades.

RECLAMEM EL CANVI I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS TRAJECTES

Uns exemples, a la rotonda del Parador de la Selva la senyalització envia el trànsit cap a la C25 pel mig de Sils, quan l’hauria d’enviar per l’A2. A l’A2 venint de Maçanet s’indica Santa Coloma de Farners per dintre Sils, quan es podria senyalitzar el trajecte de variant cap a la C25. Amb això s’aconseguiria desviar bona part del trànsit. També hi ajudaria una campanya informativa i de conscienciació a la ciutadania per promoure el canvi d’hàbits. I també reforçar el transport públic. Amb aquests canvis i nous criteris reclamem que es torni a fer l’estudi de trànsit per l’interior de Sils i Riudarenes abans d’aprovar la variant. També és obvi que és molt i molt més barat canviar la senyalització i fer una campanya informativa i de conscienciació que no pas fer una carretera nova.

RECLAMEM LA PLANIFICACIÓ CONSENSUADA AMB LA CIUTADANIA D’ITINERARIS RÀPIDS I DE VIES INTERURBANES

L’estudi basa els antecedents en plans de millora de la C63 que es remunten al 2009, no hi ha cap referència a una planificació integral de la mobilitat a la zona integrada en la mobilitat general del país, que, en cas d’existir, serien anteriors i fets amb criteris actualment desfasats, tant per les perspectives de creixement com per les afectacions del canvi climàtic, per citar dos exemples. Per això reclamem una planificació general i racional de les infraestructures i de la mobilitat, amb visió àmplia del territori. Abocar 18.000 vehicles a l’entrada sud de Santa Coloma de Farners és una gran irresponsabilitat, encara més abocar-hi trànsit pesant. Cal senyalitzar, tant físicament com electrònicament, els itineraris i les vies com a interurbanes (C63) o ràpides (C25, A2).

NO A LA DESTROSSA DE LA SERRA MAGRA, A LA PÈRDUA D’HÀBITATS NI A LA PÈRDUA DE TERRENYS AGRÍCOLES

L’impacte sobre el territori és molt i molt important. La carretera representa una barrera d’entre 20 a més de 50 metres d’ample comptant els talussos. Es destrossa la Serra Magra, un mosaic paisatgístic i ambiental de gran valor: masies, camins, camps, recs i rieres, boscos. Patrimoni viu i exemplar de com l’activitat humana s’integra al medi, tant agrícola, com residencial, com de turisme rural, i hàbitat de rèptils, rapinyaires i mamífers. L’afectació sobre aquestes activats i hàbitat serà en molts casos irreparable. I contribueix a fragmentar més encara la Plana de la Selva, un espai que encara conserva elements ambientals importants i que ja està prou trinxada per les infraestructures (AP7, A2, C25, AVE, línies elèctriques…) A més l’avaluació d’impacte ambiental és molt deficient, no té en compte moltes de les espècies afectades ni contempla la fragmentació ecològica real que suposa el projecte.

RECLAMEM LA MILLORA DE LA GI-555, ELS ACCESSOS A VALLCANERA I ELS PASSOS DE FAUNA

S’addueix a la millora en la seguretat viària. Però no hi ha un estudi de sinistralitat. No tenim, com a usuaris habituals, la impressió que la C63 actual sigui una carretera que tingui gaires accidents. En canvi la que sí que té un problema endèmic de manca de seguretat i de capacitat és la Gi555 (de l’A2 a Hostalric per Les Mallorquines) i no s’aborda de cap manera. Cal invertir en reforçar la Gi555, especialment pel que fa al trencant de la urbanització de Vallcanera, però també en múltiples trams d’una carretera demostrada d’alta sinistralitat, no només pel que fa a les condicions per a la circulació de vehicles, sinó també en els passos de fauna que evitin atropellaments i mortalitat de fauna i accidents.

DENUNCIEM UN COST MOLT ALT QUAN LA PRIORITAT HAN DE SER AJUDES PER SUPERAR LA CRISI

Es xifra el cost de l’obra entre 37 i 52 milions d’euros segons les alternatives. Ja sabem que a l’hora de la veritat seran uns quants més. I això sense comptar la pèrdua de valor del territori per les activitats susdites, i la pèrdua de valor de les cases com a habitatges. Tenint en compte la situació actual de crisi i les dificultats que estan passant moltes persones, cal reclamar que la prioritat és invertir en ajudes socials i laborals i en mesures per superar la crisi.

NO A LA VARIANT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

Aquesta variant té vinculat un altre tram, al terme de Santa Coloma de Farners, per la vall del riu Esplet, que suposa un impacte sobre el territori i una despesa tant o més grans que el tram Sils-Riudarenes. Es presenten com a projectes separats per evitar un estudi d’impacte ambiental més gros que podria tombar la UE, tal com es va fer en la construcció de la MAT, per exemple.

NO A L’IMPACTE AMBIENTAL NI A L’AUGMENT D’EMISSIONS QUE SUPOSARÀ

En el context de crisi climàtica i ambiental mundial, quan hauríem de tendir a reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi, a optimitzar els recursos i infraestructures, a reduir el trànsit de vehicles, que és un dels principals emissors de CO2, a potenciar els transports públics, etc, s’opta per les formes de sempre, una obra nova sobredimensionada, que a més suposa un augment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i amb el mateix model de gestió tant política com administrativa que ens ha dut a aquesta crisi.

Per totes aquestes raons reclamem que es descartin els projectes de variant de la C63 a Sils, Riudarenes i Santa Coloma de Farners i que es busquin alternatives consensuades amb el territori, que incloguin un procés de consulta a la ciutadania.

Adhereix-te al manifest

https://www.naturalistesgirona.org/ca/2-noticies/519-perque-ens-oposem-a-la-variant-de-la-c-63.html

Entitats signants del manifest:

Associació de Naturalistes de Girona

Fundació Emys

CUP Farners

Confraria de la Ratafia

Ecologistes de Catalunya

Can Canaleta Hotel Rural

Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Unió de Pagesos

Trabucaires d’en Serrallonga

SOM Caldes

SILS EN COMÚ

Salvem Pinya de Rosa

Rebel·lió o Extinció Girona